De mens, de bepaler van zijn eigen lot

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat we zijn en voor wat we wensen te zijn. Indien wat we nu zijn, bepaald wordt door onze vroegere acties, dan staat onomstotelijk vast dat wat we zullen worden afhankelijk is van onze huidige daden. Dus we moeten weten hoe correct te handelen!

Een mens is MENS wanneer hij de moeite neemt om vooruit te gaan, zichzelf en zijn gemeenschap te ontwikkelen. En als we de geschiedenis van verschillende naties bekijken, dan blijkt dat de vooruitgang van een natie, gemeenschap alleen dan tot stand komt indien er een toename is in het aantal van zulke MENSEN. En de achteruitgang begint met schaarser worden van deze MENSEN.

Het is makkelijk om tekortkomingen in instanties, organisaties aan te wijzen. Allemaal zijn meer of minder imperfect, maar hij is een echte weldoener, die helpt de tekortkoming weg te nemen, whatever de omstandigheden mogen zijn. Het opbloeien van een gemeenschap is van zulke MENSEN afhankelijk.

De mens legt alle schuld van tekortkomingen bij collega’s, of indien dit niet lukt bij bhagvan, of zij zeggen dat dit het lot is. Wie is ‘lot ‘ en waar is ‘lot’???
Wij oogsten wat we zaaien! Wij zijn de scheppers van ons eigen lot. Niemand anders treft schuld.
De wind waait. Het schip dat zijn zeilen heeft bijgezet, vangt het en gaat vooruit; voorwaarts in de richting van haar doel. Maar schepen waarvan de zeilen nog zijn gevouwen, vangen de wind niet. Is dat de schuld van de wind?

De misère die we ondergaan komt door onze eigen daden. Sta daarom op. Wees sterk! En neem alle verantwoordelijkheid op je eigen schouders. Besef dat jij beschikt over je eigen lot. Alle kracht en vooruitgang die je wilt, ligt in jezelf. Maak je eigen toekomst. Het staat ons niet om te redetwisten, wees van goede wil en geloof dat jij voorbestemd bent om grote dingen te doen.

Vivekanand4Wat is het nut van onderlinge twist en geklaag? Daar worden de problemen in onze samaaj niet mee opgelost. Hij die klaagt over zelfs de kleinste taken die hem zijn toebedeeld door zijn organisatie zal een ‘klein’ leven leiden. En alles zal voor hem mislukken. Maar de man die zijn schouders achter het wiel zet, zijn taken doet, zal vooruitgaan. Hij zal een ‘groot’ leven leiden.

De gedachten die we denken worden in zaadvorm in de hersenen opgeslagen. En keren steeds weer terug. Zij resulteren uiteindelijk in daden. En deze daden conditioneren ons leven. Dus je maakt je eigen leven. De mens is niet gebonden aan enige regels, behalve die hij zichzelf voorschrijft.

Mijn doel kan in enkele woorden weergegeven worden: de Hindu’s hun krachten te leren.

Groei betekent leven. Slinken is de dood. Voor de man, die alleen oog heeft voor zijn eigen groei en ontwikkeling, zijn eigen voordelen en een ‘lui’ leven leidt, voor hem is er zelfs geen plaats in de hel.

Het is een lafaard die zegt: ” de samaaj kan niet verbeteren”.
Het is de sterke man die zegt: “Ik zal de samaaj verenigen en leiden naar verdere ontwikkeling.”
Het zijn mensen die oud beginnen te worden als ze zeggen: “Ik kan niet.”
Het zijn jonge, krachtige mensen die zeggen: “Ik zal doen.”

Als je echt het karakter van iemand wilt beoordelen, kijk dan niet naar zijn grote ‘performances’. Iedere dwaas kan op de een of ander moment een held worden. Kijk hoe de man zijn meest gewone taken doet; dit zijn de dingen die het karakter van een groot man bepalen. Grote kansen komen zelfs wel eens bij de ‘laagste’ man, maar hij is alleen een echt grote man, wiens karakter altijd groot is, op ieder moment, waar hij ook is.

Als je jaloezie en onenigheid verspreidt, zullen zij zich in tweevoud op je wreken. Niks kan dat vermijden. Denk hieraan voordat je een gemene gedachte in een daad wilt gaan omzetten.

Verlies niet de moed als je weerstand ondervindt tijdens je werk in de samaaj. Daar waar weerstand is, is leven. Probeer een kleine mier te doden, het zal proberen zijn leven te redden. Daar, waar weerstand is, daar is een teken van leven, daar begint het proces van bewust worden.

Ieder groot man moet deze stadia doorstaan: ‘gek verklaring’, tegenwerking en dan acceptatie.
Ieder man die vooruitdenkt, wordt verkeerd begrepen. Heet tegenwerking van harte welkom! Als jouw doel zuiver en goed bedoeld is, zul je het bereiken. Alleen moet je sterk zijn en oneindig vertrouwen in de goedheid van je werk hebben.

Iedereen denkt dat zijn methode de beste is. Heel erg goed! Maar bedenk ook dat wat goed is voor jouw, niet voor ieder ander goed hoeft te zijn. Daarmee bedoel ik het volgende: Als jij weet hoe het moet en je ziet een zwakker iemand, verval dan op zijn niveau, werk met hem samen op zijn niveau zodat hij kan gaan groeien, maar veroordeel hem niet. Want we moeten samenwerken. We moeten de hele samaaj met ons meenemen. Niet slechts een klein onbeduidend gedeelte. Ik kan vijf emmers vol met kennis in vijf minuten in iemands hoofd stoppen. Maar wat zal dat helpen? Hij zal er iets slechter voor staan dan voorheen.

Spread the love

Deel Artikel

Volg ons op Social Media

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan onze socialemediakanalen. Wij verzekeren u dat u op de hoogte blijft van interessante artikelen over de Hindu Dharma.

Ons streven op sociale media is niet slechts het verspreiden van informatie, maar ook het creëren van een online omgeving waarin we in contact blijven en interactie met elkaar aangaan.

Facebook

Recent Posts

Android App

Edit Template

Over ons

Amrit Vani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Amrit Vani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

Recent Post

Copyright © 2024 Amrit Vani  | Alle rechten voorbehouden  | Privacy verklaring |  Powered by IT-Helplijn