Educatie/vorming

Wat is educatie? Is het boeken uit je hoofd leren? Nee. Is het heel veel feiten kennen? Ook dat niet. De training waarmee de wilskracht, de concentratie onder controle gebracht kan worden, dat is educatie.

Educatie is niet bergen informatie verzamelen en in je hersenen opslaan, zodat het daar kan blijven rotten. Als je vijf goede ideen hebt kunnen verzamelen, erover nadenkt en daar je leven van maakt, dan heb je meer vorming gehad dan iemand die de hele bibliotheek uit het hoofd kent.

Kennis is al in den beginne in de mens aanwezig. Je moet het alleen naar boven halen. Niets komt van buitenaf. Alles zit binnen. Newton heeft de zwaartekracht ontdekt. Was het ergens in een hoekje op hem aan het wachten? Het waren zijn eigen wilskracht en concentratie, die het hem duidelijk maakten.

Vivekanand5Waarheid en rechtgeaardheid betuigen hun respect aan geen enkel gemeenschap. De gemeenschap moet waarheid en rechtgeaardheid respect betuigen. De gemeenschap moet doordrongen zijn van deze waarden, dan gaat zij vooruit. De waarheid moet niet aangepast worden aan de wil van de gemeenschap. De gemeenschap moet de waarheid zien en haar daaraan aanpassen. Wijs je mensen op deze dingen.

Drie dingen zijn noodzakelijk om ieder mens ‘great’ te maken, om ieder gemeenschap ‘great’ te maken:

  1. Afwezigheid van jaloezie en achterdocht.
  2. Overtuigd zijn van de kracht van het goede
  3. Alle anderen helpen die proberen goed te doen.

In de geschiedenis vind je steeds weer terug dat onzuiverheid het eerste teken van de ondergang van een natie is. Wanneer dat aanbreekt, dan is het einde van die gemeenschap in zicht.

Nu hebben we niet méér moraal dan dieren. Wij worden alleen tegengehouden door de zweep van de wet. Als de wet vandaag zou zeggen:’ Ik zal je niet straffen wanneer je steelt’, zouden we naar elkaars bezittingen toe rennen. Het is de politie die ons moreel maakt. Het is de wet en de strafbaarheid die ons moreel maakt. Ware innerlijke goedheid is schaars.

De enige definitie van moraliteit is deze: ”Wat zelfzuchtig is, is immoreel; wat onzelfzuchtig is, is moreel.”

Het merendeel van verschillende organisaties zijn tijdelijk en bestaan net zo lang als luchtbelletjes. Want hun leiders zijn meestal geen mannen van karakter. Perfecte liefde voor de Hindu Samaaj, dat is wat een karakter opbouwt. Er is geen bloei, samenwerking en vastigheid mogelijk indien er geen karakter in de leiders is. Absolute zuiverheid, dat is wat een organisatie doet bloeien.

De Hindu drinkt religieus, slaapt religieus, loopt religieus, trouwt religieus…………..de Hindu Samaaj is religieus, maar heeft geen collectief doel, geen missie. Iedere natie op de wereld heeft een missie. En zolang die missie onbeschadigd blijft, is die natie levend, ondanks alle moeilijkheden. Maar zodra het haar doel uit het oog verliest, valt zij uit elkaar.

Het heeft geen zin te klagen en te praten over de zwakheid van anderen. Wat voor zin heeft het anderen te vertellen hoe zwak zij zijn? Kritiek en destructie helpen niet. Vertel de mensen van iets hogers, iets mooiers. Vertel hen van hun eigen glorieuze geschiedenis, van hun perfecte Hindu Dharm.

Spread the love

Deel Artikel

Volg ons op Social Media

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan onze socialemediakanalen. Wij verzekeren u dat u op de hoogte blijft van interessante artikelen over de Hindu Dharma.

Ons streven op sociale media is niet slechts het verspreiden van informatie, maar ook het creëren van een online omgeving waarin we in contact blijven en interactie met elkaar aangaan.

Facebook

Recent Posts

Android App

Edit Template

Over ons

Amrit Vani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Amrit Vani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

Recent Post

Copyright © 2024 Amrit Vani  | Alle rechten voorbehouden  | Privacy verklaring |  Powered by IT-Helplijn