De Vredesformule

De Vredesformule

De grote tekortkoming van de moderne beschaving is dat men inbreuk maakt op andermans bezit. Alsof het van hem of haar is. Daardoor ontstaan er onregelmatigheden in de wetten van de natuur. Deze wetten zijn erg streng. Geen enkel levend wezen kan deze schenden. Alleen iemand die Krishna-bewust is kan de gebondenheid van de wetten van de natuur gemakkelijk overwinnen en zo gelukkig en vredig worden. Zoals een land of staat wordt beschermd door een rechtsorgaan, zo wordt ook de staat van het universum, waarvan deze aarde een onbeduidend fragment is, beschermd. Deze stoffelijke natuur is één van de verschillende vermogens van God, die de allerhoogste eigenaar is van alles wat is. Deze aarde is daarom eigendom van God, maar wij, de levende wezens, in het bijzonder de zogenoemde beschaafde menselijke wezens, claimen, op grond van zowel een individuele en collectieve valse conceptie, Gods eigendom alsof het van ons is. Als je vrede wilt zul je deze valse conceptie uit je geest, maar ook uit deze wereld moeten verwijderen.

Deze valse claim van eigenaarschap van het menselijke ras is geheel of gedeeltelijk de bron van alle vrede verstoringen op aarde.

 Omdat ze goddeloos zijn geworden, claimen onverstandige en zogenaamd beschaafde mensen het recht42 van eigendom van Gods bezit. Het is onmogelijk om gelukkig en vredig te zijn in een goddeloze gemeenschap. In de Bhagavad-Gita vertelt Heer Krishna dat hij de feitelijke genieter is van alle activiteiten van de levende wezens, dat Hij de allerhoogste Heer van alle universums is en dat hij de weldoener en vriend is van alle wezens. Wanneer de mensen van de wereld weten dat dit de formule voor vrede is, zal er vrede heersen.

 Als je werkelijke vrede wilt, zul je je bewustzijn moeten veranderen naar Krishna-bewustzijn, zowel op individueel als collectief niveau, door het simpele proces van het chanten van de heilige naam van God. Dit is een standaard en erkend proces voor het bereiken van vrede in de wereld. Hierom bevelen wij iedereen aan Krishna-bewust te worden door het chanten van Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Dit is een praktische, simpele maar sublieme methode. Vijfhonderd jaar geleden is deze formule geïntroduceerd door Heer Sri Caitanya en nu is het beschikbaar in ons eigen land. Ga over tot het eenvoudige proces van chanten, een en ander zoals hiervoor is beschreven. Realiseer je feitelijke wezenstaat door het lezen van de Bhagavad-Gita zoals ze is en herstel de vergeten en verbroken relatie met Krishna, God. Vrede en welzijn zullen het directe wereldwijde resultaat zijn.

Spread the love