De samaaj (gemeenschap) dienen

Grote werken vergen een grote en langdurige inzet. Het is niet nodig te twijfelen bij enkele mislukkingen. Het is de natuur van dingen dat er problemen ontstaan, dat tegenslagen zich opwerpen. Het is de natuur dat zelfzucht, jaloezie en andere duivels zich gaan verzetten wanneer zij verbannen worden door de kracht van zuivere gedachten en zuivere daden.

Hij werkt het beste, die het werk niet doet voor geld of voor faam. Wanneer een man dat kan doen, zal hij een Buddha zijn en uit hem zal de kracht komen om zo een werk te verzetten, dat het de hele wereld zal veranderen.

Zelfzucht, alleen aan jezelf denken, is het hoofd van alle zonden. Hij die denkt: “Ik zal eerst eten. Ik zal meer geld hebben dan anderen en ik zal alles bezitten”.
De onzelfzuchtige man denkt: “Ik zal de laatste zijn, het maakt niet uit of ik naar de hemel ga, ik zal zelfs naar de hel gaan als ik daarmee mijn broeders kan helpen”. Onzelfzuchtigheid is de test van Dharm.

Indien in deze hel van een wereld iemand een klein beetje vreugde voor zelfs maar een dag in het hart van een enkel persoon kan brengen, dan is dat alleen al de waarheid. Dit heb ik geleerd in mijn hele leven. Al het andere is misleidend.

Laat ons ‘calmly and in a manly fashion’ gaan werken, in plaats van onze energie aan onnodige, kleine-kleine ruzietjes te verliezen. Niets in het hele universum kan ons dan tegenhouden om het hoogste in de wereld te bereiken. Ons verleden was groots, geen twijfel over mogelijk, maar de toekomst zal dan nog grootser zijn.

Vivekanand6Probeer allereerst dit te begrijpen: Maakt de man wetten of maken wetten de man? Maakt de man geld of maakt geld de man? Maakt de man faam of maakt faam de man?
Wees eerst een MAN, mijn vriend, en je zal zien hoe al deze dingen als vanzelfsprekend naar je toekomen. Geef die afschuwelijke gekkigheid op, geef dat geblaf naar elkaar als een stel honden op en stel jezelf goede doelen voor ogen. Wees sterk daarin. Als je dit leven toch als mens geboren bent, laat dan iets gedenkwaardigs na.

Niemand kan waarheid en liefde weerstaan. Ben jij waarheidsgetrouw? Zelfs tot in de dood? Ben je liefdevol? Tot in het oneindige? Heb dan geen vrees. Voor niemand! Voorwaarts mijn vrienden, de samaaj heeft licht nodig, heeft leiders nodig.

Wij Hindu’s hebben een groot defect; we kunnen geen blijvende, grote organisatiestructuur maken. En de reden daarvan is dat we onze krachten niet willen bundelen. We denken niet na over wat er wel zal zijn als wij er niet meer zijn.
Een vriend van mij was generaal in het leger. Tijdens een conversatie vroeg ik hem hoe het kwam dat zijn leger, ondanks voldoende wapens en voldoende training, de strijd toch had verloren. Hij gaf als antwoord dat de legerleiders in plaats van naar voren te stappen, vanuit een veilige plaats ergens achterin het slagveld bleven schreeuwen: “Voorwaarts mannen!”.
Totdat de leiders niet zelf in de frontlinies plaatsnemen, zullen de gewone mensen nooit met hart en ziel werken. ‘Een leider moet zijn hals wagen’. Indien je dat kunt, dan ben je een waardige leider en zul je overwinnen. Maar we willen allemaal leider zijn zonder de nodige opofferingen te maken. En het resultaat is NUL! Niemand luistert naar ons.

Er zijn een heleboel dingen die gedaan moeten worden, maar de middelen ontbreken. We hebben het hoofd, maar geen handen. Iedereen weet hoe het moet, maar niemand doet het. We hebben de Veda, maar brengen het niet in de praktijk. In onze boeken staat geschreven: ‘Hindu sahodarah sarve’, alle Hindu’s zijn broeders. Maar in de praktijk maken we onderscheid tussen elkaar. Onze rishi’s verkondigen ‘ahinsa parmo dharma’, geweldloosheid is de grootste dharm. Maar in de praktijk zijn we wreed, afschuwelijk wreed! Niet bij machte om aan iets anders te denken dan onszelf.

Ik denk dat de Hindu’s zullen opstaan, als er zulke mensen naar voren komen, die met heel hun hart houden van hun samaaj. Alleen dan zal de grote Hindu Samaaj ontwaken, als er honderden van zulke groothartige jongemannen en –vrouwen naar voren treden, die alle luxe willen opgeven en bereid zijn te werken voor hun samaaj, die steeds dieper en dieper zinkt in de gigantische kloof van onenigheid.
Laat ons gezamenlijk hard werken, mijn broeders. Dit is geen tijd om te slapen. De toekomst van de Hindu Samaaj is van ons werk afhankelijk. Maak je zenuwen sterk. Spieren van ijzer en zenuwen van staal zijn nodig. We hebben lang genoeg getreurd. Geen geklaag meer! Maar sta op beide benen en wees mannen!

Mijn hoop ligt in mannen als jij. Probeer mijn woorden juist in te schatten, in het juiste daglicht te plaatsen. Ik heb je genoeg advies gegeven. Welnu, breng minstens iets daarvan in de praktijk. Laat de wereld zien wat Hindu’s waard zijn.

 

 

Spread the love

Deel Artikel

Volg ons op Social Media

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan onze socialemediakanalen. Wij verzekeren u dat u op de hoogte blijft van interessante artikelen over de Hindu Dharma.

Ons streven op sociale media is niet slechts het verspreiden van informatie, maar ook het creëren van een online omgeving waarin we in contact blijven en interactie met elkaar aangaan.

Facebook

Recent Posts

 • All Post
 • Artikelen
 • Bhagavad Gita
 • Citaten
 • Dharma Ki Dash Lakshans
 • Ekadasi
 • Maha Purush
 • Maha Striya
 • Symbolen Hindu cultuur
 • Yoga

Android App

Edit Template

Over ons

Amrit Vani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Amrit Vani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

Recent Post

 • All Post
 • Artikelen
 • Bhagavad Gita
 • Citaten
 • Dharma Ki Dash Lakshans
 • Ekadasi
 • Maha Purush
 • Maha Striya
 • Symbolen Hindu cultuur
 • Yoga

Copyright © 2024 Amrit Vani  | Alle rechten voorbehouden  | Privacy verklaring |  Powered by IT-Helplijn