• Strength is Life, Weekness is Death
  • Arise! Awake! and stop not until the goal is reached
Een wederdienst

Een wederdienst

Er was eens een leeuw die woonde in een erg diepe en donkere grot. Een muis had in de grot…
Tulasī

Tulasī

Śrī Bhagavān neemt graan noch water noch enig ander voedsel aan als er geen tulasī-blaadjes bij worden aangeboden. Als men…
Twee papegaaien

Twee papegaaien

Op een dag kwam er op de markt een papegaaienhandelaar om zijn papegaaien te verkopen. Hij had die dag twee…
De kracht van nederigheid

De kracht van nederigheid

Een vinamra (= nederig) karakter is een karakter zonder valse trots, mahatvakanksha (= eerzucht) en hebzucht. Het is menseigen om…
De vijf vrienden

De vijf vrienden

In een dorp woonden eens vijf vrienden. De eerste heette Thengu en was kort en stevig gebouwd. Hij was de…
De reigerfamilie

De reigerfamilie

In een graanveld, vlakbij een dorp, woonden een mannetjesreiger en een vrouwtjesreiger. Zij hadden daar een nest met eieren. De…
Gayatri Mantra

Gayatri Mantra

Elke Hindoe is wel bekend met de Gayatri Mantra, maar wat houdt de Gayatri mantra in? Maharishi Veda Vyaasji zei…