Hoe arme mensen leven

Hoe arme mensen leven

Op een dag was er een vader van een rijk gezin die zijn zoon wilde laten zien hoe arme mensen leven. Daarom nam hij de zoon mee en reisde af naar het platteland met als doel zijn zoon een kijk te geven in het leven van een arm persoon. De vader en zoon brachten een aantal dagen door op de boerderij van een gezin dat als arm beschouwd kan worden. Toen de vader van de jongen overtuigd was dat zijn zoon nu alles gezien en ervaren moest hebben, besloot hij samen weer terug naar huis te keren.

Op de terugweg van hun reis vroeg de vader aan zijn zoon: “Hoe vond je de reis?” “Het was echt geweldig, papa.” “Heb je nu gezien hoe arme mensen leven?” vroeg de vader. “Jazeker, na zo een lange tijd heb ik het nu eindelijk gezien,” zei de zoon hierop. “Is goed, vertel me, wat heb je geleerd van onze reis?” vroeg de vader aan de jongen. Na een aantal seconden denktijd antwoordde de jongen: “Ik heb gezien dat wij thuis één hond hebben en zij hebben er vier. Ik heb gezien dat wij een zwembad hebben tot aan het midden van onze tuin, maar zij hebben een beek die geen einde kent. Wij hebben geïmporteerde lantaarns om onze tuin te verlichten, zij worden ‘s nachts verlicht door alle sterren aan een prachtige diamanten hemel. Onze patio komt wel tot aan de voortuin, maar zij hebben heel de horizon. Wij hebben een klein stukje land om op te wonen, zij hebben velden die verder reiken dan dat het oog kan zien. Wij hebben dienaren om ons te dienen, terwijl zij leven om anderen te dienen. Wij hebben muren om onze eigendommen te beschermen, zij hebben vrienden om hen te beschermen.” Op dit punt was de vader sprakeloos. Toen voegde de jongen hieraan toe: “Dank u wel, papa, u hebt me laten zien hoe arm wij wel niet zijn.”

Het moraal van dit verhaal schuilt achter het karakter en de kijk op het leven van de jongen. De jongen is geboren in een rijk gezin en heeft altijd veel luxe gekend. Tijdens zijn verblijf bij een ‘arm’ gezin is hij desondanks in staat te zien hoeveel waardevoller bepaalde dingen zijn die hij als ‘rijk’ kind helemaal niet heeft. Wij zien het verschil in arm en rijk als het verschil in de hoeveelheid geld die een persoon heeft en wat hij daar allemaal mee kan kopen. Maar, is dit wel echte rijkdom? Misschien is het ‘arme’ gezin in het verhaal wel veel gelukkiger en zorgelozer dan de ‘rijken’. Mensen die proberen te leven volgens Dharma weten dat geld en eigendommen allemaal tijdelijk zijn en verloren gaan op het moment dat ons leven ten einde komt. Hecht daarom niet teveel waarde hieraan en onthoud hoe belangrijk dingen in het leven zijn die niet (helemaal) verloren gaan na dit leven, zoals opgebouwde kennis, vaardigheden, vriendschappen en ons karakter. Je zult merken hoeveel waardevoller dit allemaal is dan rijkdommen alleen.

Spread the love