Het chanten van de Hare Krishna Maha Mantra

Het chanten van de Hare Krishna Maha Mantra

door Srila Prabhupada

 Hoewel “Hare Krishna” tegenwoordig een normaal en gebruikelijk woord lijkt te zijn geworden, weet praktisch niemand wat het betekent. Is het enkel een voortdurende bezwering, welke wordt gehanteerd om degenen die er in geloven te hypnotiseren?

Is het een vorm van ontsnapping uit de werkelijkheid? Of is het een echte meditatie die in werkelijkheid hoger bewustzijn kan oproepen? In deze korte verhandeling, opgenomen op zijn eerste LP eind 1966, belicht Srila Prabhupada de innerlijke betekenis van de Hare Krishna mantra.

 De transcendentale vibratie, tot stand gekomen door het chanten van:

Mahamantra_02

“Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare”, is dé sublieme methode om ons transcendentale bewustzijn te doen herleven.

Als levende spirituele zielen zijn wij oorspronkelijk Krishna-bewuste deeltjes, maar door onze associatie met de materie sinds mensenheugenis, is ons bewustzijn nu vervalst en vergiftigd door de materiële atmosfeer. De materiële atmosfeer waar we nu in leven wordt Maya, of illusie genoemd. Maya betekent: “dat wat er niet is”. En wat is deze illusie? De illusie is dat we allemaal heersers van de materiële natuur proberen te zijn, terwijl we in feite onder de greep van haar dwingende wetten vallen. Wanneer een dienaar kunstmatig de Almachtige Meester probeert te imiteren is hij in illusie. We proberen te profiteren van de middelen van materiële aard, maar eigenlijk raken we steeds meer en meer verstrikt in haar complexiteit. Hoewel we er van alles aan doen om de natuur te overwinnen, zijn wij nog meer dan ooit afhankelijk van haar. Dit denkbeeldige, fictieve gevecht tegen de materiële natuur kan voor altijd worden gestopt door heropleving van onze eeuwige Krishna bewustzijn.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare is het transcendentale proces om dit originele, zuivere bewustzijn te doen herleven. Door het chanten van deze transcendentale vibratie, kunnen we al onze twijfels en problemen in ons hart verwijderen. Het basisprincipe van al deze problemen is het valse bewustzijn dat wij denken dat wij God zijn van alles waar wij overzicht op hebben.

Het Krishna bewustzijn is geen kunstmatige misleiding van de geest. Dit bewustzijn is de originele, natuurlijke energie van de levende deeltjes van Krishna (wij dus). Bij het horen van deze transcendentale vibratie wordt ons bewustzijn herleefd. Dit is de meest simpele methode van meditatie die ons voor deze tijd wordt aanbevolen. Bij het uitvoeren van deze meditatie kan men merken dat bij het chanten van de maha mantra, of “de Grote roep om Bevrijding”, men meteen een trancedentale extase kan waarnemen welke uit de spirituele wereld afkomstig is. In het materiële concept van het leven houden wij ons bezig met materiële zinsbevrediging en doen wij alsof wij ons bevinden in het lagere, dierlijke stadium. Men wordt een beetje boven de status van zinsbevredigiging uitgetild, wanneer men als doel heeft om uit deze materie te komen. Wanneer men slim genoeg is om uit te vinden wat nou de echte oorzaak is van alle oorzaken, is men eigenlijk al een beetje ontstegen aan deze materiële status,

En wanneer men dan in het vliegtuig van spiritueel inzicht zit en als het ware boven de stadia van de zinnen, geest en intelligentie uitstijgt, dan kan men zeggen dat hij in het transcendentale vliegtuig plaats heeft genomen.

Het chanten van de Hare Krishna mantra wordt bepaald door het spirituele platform. Het vibrerende geluid overtreft dan alle lagere stadia van het bewustzijn. Vooral op het sensuele, geestelijke en intellectuele vlak. Het is niet nodig om de taal van de mantra te begrijpen, of om erover te speculeren of een intellectuele correctie aan de maha mantra toe te passen. Het komt automatisch uit het spirituele platform en iedereen kan hieraan deelnemen. Ook iemand zonder enige kwaliteiten. Wanneer men zich in een gevorderd stadium bevindt, wordt er vanuit gegaan en verwacht dat men geen overtredingen op het gebied van spirituele kennis (meer) begaat.

In het begin zullen geen van alle 8 transcendentale extases aanwezig zijn. Deze zijn:

 1. verstarren.
 2. transpireren
 3. kippenvel krijgen.
 4. bazelen
 5. beven
 6. van kleur verschieten.
 7. tranen vergieten
 8. in staat van ontreddering verkeren.

Maar er is geen twijfel mogelijk dat na enige tijd chanten men onmiddellijk naar het spirituele platform wordt gebracht en men het eerste teken van het chanten waarneemt; de drang om te dansen tijdens het zingen van de maha mantra.

We hebben dit zien gebeuren. Zelfs een kind kan deelnemen aan het chanten en dansen. Natuurlijk duurt het voor degene die teveel verstrikt is geraakt in het materiële leven, iets langer om de standaard punt te bereiken. Maar, ook zij kunnen heel snel op het spirituele platform terecht komen. Zo sterk is de kracht van de maha mantra. Wanneer de mantra wordt gechant door een pure toegewijde van Krishna heeft het grootste effect op de toehoorders. En als je het chanten hoort van een toegewijde van Krishna, dan kan er al onmiddellijk effect worden bereikt. Het chanten uit de mond van een niet toegewijde zou vermeden moeten worden. Melk dat geraakt is door de lippen van een slang heeft een giftig effect.

Het woord Hara betekent de energie van God. En de woorden Krishna en Rama zijn God zelf. Krishna en Rama betekenen het Allerhoogste plezier. En Hara is de Allerhoogste bron van plezier, dat vocatief veranderd is in Hare. De allerhoogste en plezierige energie van God helpt ons om Krishna te bereiken.

De materiële energie die Maya wordt genoemd, is één van de multi-energieën van God. En wij, de levende deeltjes, zijn ook een energie, de marginale energie van God. De levende deeltjes worden beschreven als superieur in de materiële energie. Wanneer de superieure energie in contact komt met de lagere energie, ontstaat er een tegenstrijdige situatie, maar wanneer de superieure marginale energie in contact komt met de superieure energie, Hara, dan is het ingesteld op geluk en is daarmee in een normale conditie.

Deze drie woorden Hare, Krishna en Rama zijn de transcendentale zaden van de maha mantra. Het chanten is een spirituele oproep aan God en Zijn energie, om bescherming te geven aan de geconditioneerde ziel. Het chanten komt overeen met het echte huilen van een kind dat wacht tot de moeder er is. Moeder Hara helpt de toegewijde voor het ontvangen van de gratie van God de Vader gratie.

God onthult zichzelf in de toegewijde die zijn mantra oprecht chant.

Geen ander middel van spirituele realisatie is in deze tijd van ruzie en hypocrisie effectief als het chanten van de maha mantra:

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

 46425_1264596954342_1812325024_514341_1650926_n

Spread the love

Deel Artikel

Volg ons op Social Media

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan onze socialemediakanalen. Wij verzekeren u dat u op de hoogte blijft van interessante artikelen over de Hindu Dharma.

Ons streven op sociale media is niet slechts het verspreiden van informatie, maar ook het creëren van een online omgeving waarin we in contact blijven en interactie met elkaar aangaan.

Facebook

Recent Posts

 • All Post
 • Artikelen
 • Bhagavad Gita
 • Citaten
 • Dharma Ki Dash Lakshans
 • Ekadasi
 • Maha Purush
 • Maha Striya
 • Symbolen Hindu cultuur
 • Yoga

Android App

Edit Template

Over ons

Amrit Vani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Amrit Vani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

Recent Post

 • All Post
 • Artikelen
 • Bhagavad Gita
 • Citaten
 • Dharma Ki Dash Lakshans
 • Ekadasi
 • Maha Purush
 • Maha Striya
 • Symbolen Hindu cultuur
 • Yoga

Copyright © 2024 Amrit Vani  | Alle rechten voorbehouden  | Privacy verklaring |  Powered by IT-Helplijn