Surya Namaskaar

Suryanamaskaar bestaat uit Surya (zon) en Namaskar (groeten). Bij deze yoga oefening groeten we de zon en betuigen we ons respect, want de zon geeft ons licht, warmte en energie waardoor al het leven op aarde mogelijk is. Suryanamaskar wordt gewoonlijk uitgevoerd bij zonsopkomst en zonsondergang met het gezicht gericht naar de zon. Iedere Suryanamaskar bestaat uit een aantal yoga asans met een aantal mantras (zie hieronder). Een manier om Suryanamaskar uit te voeren is door het 13 keer te doen. Elke keer zeg je dan een mantra op. Bij het doen van de Suryanamaskar is ademhaling zeer belangrijk.

Oefeningen

 1. Urdhvanamaskaar Asan
  Inademen
 2. Hastapad Asan
  Uitademen
 3. Ekpad prasaran Asan
  Inademen
 4. Dwipad prasaran Asan
  Uitademen
 5. Shaastangpranipad Asan
  Adem vasthouden
 6. Bhujang Asan
  Inademen
 7. Bhudhar Asan
  Uitademen
 8. Ekpad prasaran Asan
  Inademen
 9. Hastapad Asan
  Uitademen
 10. Urdhvanamaskaar Asan
  Inademen
 11. Namaskaar Aasan
  Uitademen

Mantra’s

Dhyeyah Sadaa Savitrimandalamadhyavarti, Naaraayanah Sarasijaasana Sannivishtah, Keyooravaana Makara Kundalavaan Kireetee, Haaree Hiranmayavapurdhritashankha Chakra.

 1. Aum Mitraaya Namah
 2. Aum Ravaye Namah
 3. Aum Suryaaya Namah 
 4. Aum Bhaanave Namah
 5. Aum Khagaaya Namah
 6. Aum Pushne Namah
 7. Aum Hiranyagarbhaaya Namah
 8. Aum Mareechaye Namah
 9. Aum Aadityaaya Namah
 10. Aum Savitre Namah
 11. Aum Arkaaya Namah
 12. Aum Bhaaskaraaya Namah
 13. Aum Shri Saavitrisooryanaaraayanaaya Namah

Aadityasya Namaskaaraan, Ye Kurvanti Dine Dine
Aayurpragyaabalam Veeryam, Tejasteshaam Cha Jaayate.

Betekenis

Dhyeyah Sadaa Savitrimandalamadhyavarti, Naaraayanah Sarasijaasana Sannivishtah, Keyooravaana Makara Kundalavaan Kireetee, Haaree Hiranmayavapurdhritashankha Chakra.

Ik heb altijd in gedachten degene die in het midden van de hemel staat en glinstert als goud; die gezeten is op een lotusbloem, een kroon op het hoofd draagt en een schelphoorn en chakra in de handen draagt (= Suryadev). Suryadev heeft verschillende namen. Hieronder volgt een uitleg van die verschillende namen. Elke naam geeft een andere eigenschap van Suryadev (Devta van de zon) weer. Dus elke naam hieronder wordt vertaald met ‘zon’ in het Nederlands (Ravi-Surya-Aditya-etc., betekenen allemaal ‘zon’). In deze mantra vorm worden specifieke eigenschappen van Suryadev aanbeden of geprezen.

 1. Aum Mitraaya Namah
  Mitra betekent vriend. Vrij vertaald: Gegroet zij de vriend van iedereen. Suryadev wordt ook wel gezien als de vriend van iedereen, omdat hij iedereen voorziet van licht en warmte. Hij maakt hierin geen onderscheid. Door zijn licht en warmte kunnen alle levende wezens direct of indirect bestaan. Zonder hem zou de temperatuur op aarde onder 0 dalen, al het zou water bevriezen en zou er geen leven mogelijk zijn. Alle levende wezens danken hun bestaan aan hem. Zonder of weinig licht en warmte van de zon kunnen we niet goed functioneren, krijgen we te weinig vitamine D, wordt ons bioritme (slaap-wakker) verstoord en kunnen we mentale en fysieke problemen krijgen. Elke dag baden in zonlicht (groeten van Suryadev) helpt ons om fysiek en mentaal in balans te blijven. Suryadev denk in het belang van alle levende wezens. Wat we kunnen leren van deze manta is, dat we net als de zon in het belang zouden moeten denken van iedereen en de vriend van een ieder zouden moeten zijn.
 2. Aum Ravaye Namah
  Ravi betekent tej, iets dat glimt, schijnt, straalt op fysieke en mentale vlak. Vrij vertaald: Gegroet zij hij die glimt. Machtige rishis, hebben een bepaalde uitstraling, deze uitstaling, in veel hogere dosis heeft de zon. Deze uitstraling zorgt voor warmte, die onder andere wordt gebruikt om voedsel te verteren. Als je eet wanneer de zon schijnt, dan verteerd het voedsel beter. De uitstraling van de zon heeft hiermee zowel buiten als binnen in ons lichaam een effect. Zonder deze uitstraling krijgen we het koud, zowel van binnen als van buiten. Wat we kunnen leren van deze manta is, dat we net als de zon in horen te stralen, zowel van binnen als van buiten. Dat we van binnen stabiel en gelukkig moeten zijn, dan straalt dat naar buiten toe.
 3. Aum Suryaaya Namah
  Surya betekent activiteit. Vrij vertaald: Gegroet zij hij die activiteit teweegbrengt. De zon stopt niet met het geven van licht en warmte. Hij blijft continu werken, als het aan de ene kant van de wereld nacht is, dan is het bij de andere kant dag. Wanneer wij slapen gaat de zon verder aan de andere kant van de wereld. Dit proces loopt al millennia door. Als het proces maar even zou stoppen, dan zouden alle levende wezens sterven. De zon werkt hiermee continu belangeloos voor alle levende wezens (seva). Wat we kunnen leren van deze manta is, dat we net als de zon continu in het belang van alle levende wezens horen te werken.
 4. Aum Bhaanave Namah
  Bhaanave komt van bhanoe en betekent licht. Vrij vertaald: Gegroet zij hij die verlicht. De zon geeft ons licht, dit is niet alleen fysiek zichtbaar licht, maar ook onzichtbaar licht. Licht dat duisternisonwetendheid uit ons buddhi (verstand) wegneemt en ons intellect stimuleert en ons slimmer maakt. Wat we kunnen leren van deze mantra is, dat we net als de zon materiele en spirituele kennis horen op te doen waar we de wereld mee vooruit kunnen helpen.
 5. Aum Khagaaya Namah
  Khaga betekent lucht (Akash, ruimte) en gama betekent gaan. Door dat beide aan elkaar gevoegd worden krijg je Khagaaya. Khaga wordt daarom ook wel vertaalt met vogel, omdat een vogel door de lucht vliegt-reist. Een van de eigenschappen van de zon is dat hij ook door de lucht reist, in deze context wordt met Khagaaya de zon bedoelt. Vrij vertaald: Gegroet zij hij die zich in de hemel beweegt. De betekenis gaat echter veel meer dan alleen de fysieke aanwezigheid van de zon, die zich door de hemel beweegt. Khaga betekent niet alleen lucht, maar ook ruimte. De zon zelf beweegt zich niet door de ruimte, maar de lichtstralen wel. De zonnestralen bewegen zich constant overal in de ruimte, ze zijn overal aanwezig en doorgronden het universum. Van deze mantra kunnen we leren dat we net als de zon alles moeten proberen te doorgronden (begrijpen) wat er in de zichtbare en onzichtbare wereld is.
 6. Aum Pushne Namah
  Pushnenaihi betekent voeding geven, door deze voeding groeit iets. Het groeien-ontwikkelen-sterker worden wordt Pushan genoemd. De mantra kan hiermee vrij vertaald worden met: Gegroet zij de schenker van kracht. De zon geeft ons direct (zonlicht) en indirect voeding (planten, die groeien op zonlicht) om te groeien en groter en sterker te worden. Er is een vergevordert statium van yoga, waarbij je bijna alleen om zonlicht en water kunt leven. De zonnestralen op zichzelf geven zo veel kracht en energie. Alle steenkool-gas-oliebronnen, die we gebruiken voor elektriciteit, warmte en transport, zijn ontstaan uit planten die zonne-energie hebben weten vast te leggen in hun cellen. De zon geeft alle levende wezens direct en indirect kracht om te groeien en ontwikkelen. Van deze mantra kunnen we leren dat we veel kracht krijgen van de zon, hiervoor dienen we hem dankbaar te zijn.
 7. Aum Hiranyagarbhaaya Namah
  Hiranya betekent goud, het betekent ook ‘onvergankelijke materie’. Het geeft aan dat de zon ‘onvergankelijk’ is. Garbha kan in deze context het beste vertaald worden met oorsprong. Net zoals de oorsprong van de mens ligt in de baarmoeder van een vrouw. Garbha betekent letterlijk baarmoeder. De kosmos is de oorsprong (figuurlijk) baarmoeder van alles om ons heen. De mantra kan hiermee onder andere vrij vertaald worden met: Gegroet zij de gouden kosmos. Goud is iets dat mensen belangrijk vinden, het element zelf is heel puur. Goud kan je pas maken door veel warmte toe te voegen aan erts. De andere metalen en onzuiverheden smelten er dan vanaf en je houdt goud over. De zon is het middelpunt, waar de andere planeten om draaien, het is de oorsprong van het bestaan hier. Zonder de zon, zouden geen van de planeten bestaan. Het is door de aantrekkingskracht van de zon en hun eigen aantrekkingskracht dat ze kunnen bestaan. Dit geldt voor zowel de zon als de andere planeten. Deze mantra prijst de zon aan door het te zien als iets belangrijks, dat van goud is, dat de oorsprong is van dit sterrenstelsel (met aarde en andere planeten) en iets dat onvergankelijk is.
 8. Aum Mareechaye Namah
  Mareechaye heeft meerdere betekenissen: dageraad, genezing van ziektes, bewust wording van goed en slecht en spiegelbeeld. De betekenissen zijn ook onderling verbonden, waardoor je niet kan zeggen dat ze 1 op 1 synoniemen zijn. Voor het gemak kiezen we een vertaling en vrij vertalen we deze mantra met: Gegroet zij de heer van de dageraad. De zon komt in de ochtend vroeg op, als we deze lichtstralen uit de vroege ochtend oppikken dan krijgt ons immuunsysteem een extra boost. Deze eerste ochtendstralen (dageraad) genezen ziektes. Wanneer de zonnestralen bij een bepaalde temperatuur (bv woestijn) de aarde raken, dan krijg je een spiegelbeeld (fata morgana). Zonder de zonnestralen zou je helemaal niets kunnen zien, maar in verkeerde omstandigheden krijg je een spiegelbeeld te zien. De zon is op deze manier maker van verschillende illusies. In deze mantra vragen we om het onderscheid tussen goed en slecht, spiegelbeeld en werkelijkheid te kunnen maken. Daarnaast vragen we of de ochtendstralen (dageraad) onze ziektes wil genezen.
 9. Aum Aadityaaya Namah
  Aditya betekent zoon van Aditi, Aditi betekent vrij vertaald ‘geen grenzen’, daarmee wordt aangegeven dat ze heel groot en machtig is. Ze kent geen beperkingen en omvat het gehele universum. Ze wordt gezien als Brahma (de schepper) in vrouwelijke vorm. Ze wordt ook wel gezien als de moeder van de devta’s. Deze mantra kan vertaald worden met: Gegroet zij de zoon van Aditi. Het was in de hoogtijden van sanskriet gebruikelijk om een zoon-dochter te linken met de ouders door de naam van de ouder met een sanskriet naamval erachter te gebruiken. Met het gebruik van deze mantra en deze benaming voor Suryadev tonen we respect voor zijn moeder en benadrukken we zijn oorsprong van grenzeloosheid, oneindigheid en grootsheid.
 10. Aum Savitre Namah
  Savitre lijkt veel op Savitri (een van de mahastriyaan), beide woorden hebben ook een gedeelde betekenis. Vrij vertaald zou je het kunnen vertalen als: ‘degene die anderen stimuleert-inspireert’. In deze context wordt waarschijnlijk de laatste betekenis bedoelt, aangezien Savitri zelf en Suryadev zelf weinig met elkaar te maken hebben. De gehele mantra kan vrij vertaald worden met: Gegroet zij hij die anderen stimuleert-inspireert. Met deze mantra vragen we Suryadev om ons te stimuleren en inspireren om het goede te blijven doen. Dit deel met deze betekenis komt ook terug in de Gayatri mantra (…TatSavitur…). In de Gaayatri mantra vragen we goddelijke licht (inspiratie) hiermee.
 11. Aum Arkaaya Namah
  Arka heeft verschillende betekenissen. In deze context kan Arka vertaald worden met hij die prijst (aanbidden) en kern of extract. De mantra als geheel kan vrij vertaald worden met: Gegroet zij hij die prijzenswaardig is. De zon staat symbool voor de kern of het extract van het leven. Onze ziel wordt meestal ook gesymboliseert met een kleine zon, dit is ons leven-bewustzijn in pure vorm. Daar waar onze ziel wordt gesymboliseerd met een kleine zon is Suryadev zelf zeer groot. Niet alleen in vormgrootte, maar ook in kracht-bewustzijn-karma kunnen we wat van hem leren. Zijn vorm maakt hem niet arrogant, hij blijft continu en belangeloos zijn werk doen voor het belang van alle levende wezens zonder onderscheid te maken tussen hen. Hij staat los van zijn karma, hij doet karma niet voor het resultaat, maar omdat het zijn taak is (dit is een belangrijke les uit de Gita, die slechts enkelen hebben kunnen volgen). Dit alles maakt Suryadev prijzenswaardig, vandaar dat we hem ook zo benoemen. Wat we kunnen leren van deze mantra is, dat we net als hem karma zouden moeten doen, niet voor het resultaat, maar omdat het onze taak is. Als we dat doen, dan zullen we net als hij prijzenswaardig worden.
 12. Aum Bhaaskaraaya Namah
  Bhaskar heeft verschillende betekenissen. Het betekent licht, in deze context wordt het licht bedoelt dat je spiritueel ontwikkelt en ervoor zorgt dat je de wereld met andere ogen ziet. Deze mantra kan vrij vertaald worden met: Gegroet zij hij die verhelderd. Met verhelderen wordt bedoelt dat je het verschil ziet tussen goed en slecht, dat je spiritueel ontwikkeld bent en dat je het leven in perspectief kan zetten. Naast zichtbaar licht dat de zon ons geeft, geeft het ons ook onzichtbaar licht. Het geeft ons ook inspiratie om ons spiritueel te ontwikkelen. Met deze mantra vragen we om spirituele ontwikkeling, zodat we dichter bij bhagwaan kunnen komen.
 13. Aum Shri Saavitrisooryanaaraayanaaya Namah
  Deze mantra is een samengestelde mantra bestaande uit onder andere de voorgaande delen van:
  Savitre-Surya-Narayan-Aaya Namah. De betekenis van Savitre en Surya worden hierboven beschreven. Nar betekent mens en Narayan is iets dat boven de mensen uitstijgt, het kan vertaald worden met beschermer van de mens. Namah betekent letterlijk groet. In deze mantra worden verschillende eigenschappen van Surydev geprezen.

Aadityasya Namaskaaraan Ye Kurvanti Dine Dine,
Aayurpragyaabalam Veeryam Tejasteshaam Cha Jaayate.

Zij die dagelijks (Dine Dine) de zon (Aditya) groeten (Namaskaaraam), verkrijgen lang leven (Aayu), wijsheid (Pragyaa), kracht (Bala), energie (Veerya) en scherpte (Teja).

Spread the love

Deel Artikel

Volg ons op Social Media

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan onze socialemediakanalen. Wij verzekeren u dat u op de hoogte blijft van interessante artikelen over de Hindu Dharma.

Ons streven op sociale media is niet slechts het verspreiden van informatie, maar ook het creëren van een online omgeving waarin we in contact blijven en interactie met elkaar aangaan.

Facebook

Recent Posts

Android App

Edit Template

Over ons

Amrit Vani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Amrit Vani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

Recent Post

Copyright © 2024 Amrit Vani  | Alle rechten voorbehouden  | Privacy verklaring |  Powered by IT-Helplijn