De kracht van heilig voedsel

Zij die zich op het spirituele pad begeven en het meest geneigd zijn een vreedzaam bestaan te leiden en respect te hebben voor al wat leeft, diegenen worden vaak vegetariërs.

Volgens de Vedische principes van ahimsa (geweldloosheid),dient men geen geweld te gebruiken tegen en zich te onthouden van het pijnigen van welk levend wezen dan ook. Niettemin, bij het proces van bhakti-yoga, gaat devotie verder dan gewoon vegetarisme en voedsel wordt een methode van spiritueel vooruitgang. In de Krishna tempels wordt het voedsel op een speciaal, gereserveerde plaats (bijv. altaar) geofferd aan de Deities (beeldgedaantes) en het geofferde voedsel wordt daarna  prasadam. Dit betekent ‘de genade van God’. Zodoende wordt het voedsel dat we eten, nadat het aan de Heer is geofferd, van betekenis voor onze zuivering en spirituele ontwikkeling.

Toegewijde dienst of Krishna-bewustzijn wordt vaak beschreven als een proces van zingen, dansen en feesten. Maar het prasadamfeesten wordt gehouden met spiritueel voedsel, Krishna prasadam.

Heer Krishna zegt in de Bhagavad Gita: “Alles wat je doet, alles wat je eet, alles wat je offert of weggeeft, en wat voor ascese je ook verricht, doe dat als een offer aan Mij.” Het geofferde voedsel dat we eten is dus een integraal onderdeel van het systeem van bhakti-yoga en maakt dat het voedsel gezegend is met spirituele potenties. Zulk voedsel wordt dan prasadam genoemd, of ´de genade van de Heer’.

De Heer beschrijft ook de soorten offerandes die Hij zal aanvaarden: “Wanneer iemand Me met liefde en devotie een blad, een bloem, een vrucht of wat water offert, dan zal Ik het aanvaarden.” Zodoende kunnen we hieruit begrijpen dat de Heer niets nodig heeft, maar als iemand fruit, granen en vegetarisch voedsel aan Hem offert, dan zal Hij het aanvaarden. God accepteert dus geen vlees, vis of eieren, maar alleen voedsel dat zuiver en op natuurlijke wijze verkrijgbaar is, zonder anderen daarbij pijn en leed te bezorgen. We offeren dus alleen datgene wat Krishna lekker vindt en niet wat ongewenst is voor Hem. We gebruiken ook geen knoflook, uien of champignons als we voor Krishna koken.

De Heer is in Zichzelf al voldaan. Hij is de schepper van alles, dus alles behoort Hem al toe. Hij verschaft ons voedsel door de natuur, maar als dank offeren we het met liefdevolle toewijding weer aan Hem. Als zijn toegewijde dus iets met liefde aan Hem offert, accepteert Krishna het uit Zijn grondeloze genade. De Heer heeft nooit honger naar ons voedsel, maar naar onze liefde en toewijding. Hij beantwoordt dat dan weer met liefde terug.

Spiritueel gezien is het eten van voedsel dat eerst geofferd is aan God de hoogste perfectie van een vegetarisch dieet.

Elke ziel heeft van oorsprong een rechtstreekse relatie met God en volgens de Vedische geschriften is het belangrijkste doel van het menselijk leven deze relatie met God en de ziel te herstellen. Het accepteren van prasadam is dé manier om ons te helpen dat doel te bereiken.

Het voedsel dient bereid te worden met bewustzijn van liefde, in het besef dat het geofferd zal worden aan Krishna. In de spirituele wereld kookt Radharani voor Krishna en Ze kookt nooit dezelfde gerechten twee keer. De tempelkeuken behoort eigenlijk toe aan Radharani.

De ingrediënten worden met grote zorg uitgezocht en dienen vers, schoon en zuiver vegetarisch te zijn. Ook mag er tijdens het koken voor Krishna niet worden geproefd van de gerechten. Krishna is de eerste die ervan mag proeven als het geofferd wordt.

Is alles klaar, dan vullen we een deel van elk gerecht in (Krishna´s eigen) schaaltjes, zetten ze daarna op een speciale grote platte schaal en nemen het mee naar het altaar om te offeren aan de Deities of foto´s van Krishna.

De gerechten worden dan met speciale gebeden, aangeboden aan God en vragen Hem om onze nederige offerande te accepteren. De Heer accepteert het, omdat het met zoveel liefde Hem aangeboden wordt, wat heel belangrijk is bij het offeren. God heeft ons voedsel niet nodig, maar het is onze liefde voor God die Hem aantrekt en Hem onze offerande doet aanvaarden. Zelf als een heel weelderig feestmaal zonder liefde en toewijding geofferd wordt aan God, zal Krishna geen behoefte aan hebben om het te aanvaarden. Het is onze liefde die de aandacht trekt van Heer Krishna en Hem er toe brengt onze toewijding te aanvaarden.

Nadat Krishna een blik heeft geworpen op de met liefde bereide en geofferde vegetarische maaltijd en Hij ervan heeft geproefd, laat Krishna de overblijfselen achter, zodat wij het met smaak kunnen eren. Krishna heeft dan al Zijn geestelijke eigenschappen overgedragen op het voedsel. Op die manier wordt materiële substantie gespiritualiseerd, wat weer op dezelfde manier effect heeft op ons lichaam en geest. Dit is een speciale genade die we van Krishna krijgen. Het devotionele proces wordt dus een uitwisseling van liefde tussen ons en God, voedsel inbegrepen. En dat voedsel voedt niet alleen ons lichaam, maar zuivert ook ons bewustzijn.

Door het nuttigen (vereren) van heilig voedsel, Krishna’s prasadam, raakt ons hart gezuiverd en het beschermd ons om in illusie te geraken.

Door het eten van voedsel dat eerst als offer aan God is opgedragen, nemen de toegewijden de spirituele kracht van Heer Krishna tot zich en worden bevrijd van alle zondige reacties.

We raken daardoor ook bevrijd van reïncarnatie, de cyclus van geboorte en dood.

Dit proces is een voorbereiding om de spirituele wereld binnen te gaan, waar de toegewijden, samen met Krishna, ook zullen genieten van hun voedsel.

We maken niet alleen vooruitgang, maar ook al de planten die gebruikt worden bij de bereiding als een offerande aan God, raken gezuiverd en hebben er spiritueel voordeel van.

We raken niettemin verwikkeld in karma als we welk levend wezen dan ook pijn doen, zelfs als we planten als voedsel gebruiken, zonder deze eerst aan God te offeren. Prasadam wordt dan ook beschouwd als het perfecte yoga dieet.

Het koken, het offeren en dan het met alle respect eten of vereren van dit spiritueel voedsel, is alles een onderdeel van het vreugdevolle proces van toegewijde dienst aan God.

Iedereen kan dit leren en het genot van prasadam ervaren. Het Zondagsfeest (lovefeast) in de Hare Krishna tempels biedt een ieder de gelegenheid om deel te nemen aan deze rijkdom (genade) van Heer Krishna. We nodigen u daarom uit om, zo vaak als u maar kunt, op bezoek te komen en spirituele vooruitgang te maken, door simpel te genieten van Krishna prasadam.

5978465_orig

Spread the love

Deel Artikel

Volg ons op Social Media

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan onze socialemediakanalen. Wij verzekeren u dat u op de hoogte blijft van interessante artikelen over de Hindu Dharma.

Ons streven op sociale media is niet slechts het verspreiden van informatie, maar ook het creëren van een online omgeving waarin we in contact blijven en interactie met elkaar aangaan.

Facebook

Recent Posts

Android App

Edit Template

Over ons

Amrit Vani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Amrit Vani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

Recent Post

Copyright © 2024 Amrit Vani  | Alle rechten voorbehouden  | Privacy verklaring |  Powered by IT-Helplijn