Bhagwa Dhwaj

Bhagwa Dhwaj

Bhagwa betekent oranje en Dhwaj betekent vlag. Bhagwa Dhwaj betekent dus “oranje vlag”. Wanneer de Bhagwa Dhwaj is ontstaan, is niet duidelijk. Het wordt algemeen aangenomen dat de Bhagwa Dhwaj altijd heeft bestaan.

De Bhagwa Dhwaj heeft ook andere namen. Een van deze namen is Aroen Ketu (arun ketu). Aroen betekent oranje en Ketu betekent vlag. Aroen Ketu is een synoniem voor Bhagwa Dhwaj. De benaming Aroen Ketu wordt met name gebruikt in de Veda’s. Een andere naam voor de Bhagwa Dhwaj is Bhagwad Dhwaj. Bhagwad betekent van bhagwaan afkomstig en Dhwaj betekent vlag. De Bhagwa Dhwaj is dus afkomstig van Bhagwaan net als de Shrimad Bhagwad Gieta.

De Bhagwa Dhwaj wordt gezien als de vlag van de Hindu Dharm. Al in de tijd van Shri Raam en Satyavrati Radja Harishchandra werd de Bhagwa Dhwaj gebruikt. De vlag van het rijk van Shri Raam was de Bhagwa Dhwaj. Toen Shri Raam de oceaan overstak om Lanka aan te vallen, zag je overal de Bhagwa Dhwaj wapperen.

Maar niet alleen in die tijd werd de Bhagwa Dhwaj gebruikt, ook tegenwoordig wordt de Bhagwa Dhwaj gebruikt. Omdat de Bhagwa Dhwaj de vlag van de Hindu Dharm is, wappert er aan de top van iedere mandir de Bhagwa Dhwaj. Toen de moguls Bharat binnenvielen, hadden grote helden als Chatrapati Shivaji, Rana Pratap en Guru Govind de Bhagwa Dhwaj als hun vlag gekozen. Ook toen de Engelsen Bharat binnenvielen, kozen vele vrijheidstrijders, zoals Rani Laksmibai, de Bhagwa Dhwaj als hun vlag.

De Bhagwa Dhwaj heeft een oranje kleur, dat symbool staat voor vuur. De Bhagwa Dhwaj heeft ook de vorm van vlammen. Vuur leert ons om rein te blijven. Net als vuur alles verbrandt, moeten wij ook bepaalde eigenschappen verbranden. Natuurlijk niet de goede eigenschappen, maar onze slechte eigenschappen. Vuur leert ons om slechte gedachten, verkeerde woorden en onterechte handelingen te vermijden en rein te zijn in gedachten, woorden en daden. We moeten ruimte creëren in onszelf om onze goede eigenschappen te ontwikkelen. Deze kunnen alleen ontwikkelen als er genoeg ruimte is en deze ruimte krijg door je slechte eigenschappen te vernietigen. Net zoals vuur door blijft branden totdat haar brandstof op is, zo moeten wij ons gehele leven slechte eigenschappen vernietigen totdat we sterven. Door je zelf te ontwikkelen heb jij niet alleen voordeel, maar ook je eigen familie en de omgeving waarin je leeft.

De kleur oranje verwijst ook naar de zon. De zon is fel en zit vol energie. Hij geeft ons warmte en zonder de zon kunnen wij niet leven. We moeten net als de zon fel en vol energie zitten. Niet om slechte dingen te doen, maar om onze verplichtingen perfect te vervullen. De zon gaat iedere dag op tijd op en gaat ook weer op tijd neer. Zo moeten wij ook zijn, stipt in alles wat we doen. De zon geeft licht, warmte en energie aan anderen en offert zichzelf op voor anderen. Ook wij moeten onszelf offeren ten gunste van anderen. Want zelfopoffering is een zeer waardevolle eigenschap.

De Bhagwa Dhwaj is de vlag van onze Hindu Dharm. De Bhagwa Dhwaj leert ons om onze slechte eigenschappen te vernietigen en onze goede eigenschappen te ontwikkelen, om rein te zijn in gedachten, woorden en daden. Verder leert de Bhagwa Dhwaj ons stiptheid, zelfopoffering en om onze verplichtingen te vervullen. Zodra we deze eigenschappen tot ons hebben gemaakt, leef je volgens de Hindu Dharm.

Spread the love