Hanumaan Chaalisaa

Hanumaan Chaalisaa

Sri Guru charan sarodj radj nidj manu mukuru sudhaari 
Varanau Raghuvar vimal djasu djo daayaku phal chaari

Met het stof van mijn Guru’s lotus voeten maak ik mijn geest, die gelijk een spiegel is, mijn innerlijk schoon. Ik citeer de vlekkeloze roem van de Raghu-Dynastie, die gever is van de 4 purusharts*.

* vier purusharts, levensdoeleinden, namelijk: 1. dharma (wezenswet en gedragscode); 2. Artha (materiële voorspoed); 3. Kaam ( genot en levensvreugde); 4. Moksha (spirituele vrijheid en verlossing).

__________________________________________________________

Buddhi hien tanu djaanike sumirau pavan kumaar, 
Bal buddhi vidyaa dehu mohi harahu kales vikaar.

Wetend dat dit lichaam mijn geen intelligentie geeft, daarom bid ik tot U, zoon van de Wind. Schenk mij kracht, kennis en wijsheid, verdrijf de smart der onwetendheid en dwaling (tekortkomingen).

____________________________________________________________

Djai Hanumaan gyaan gun saagar, Djai Kapiesh tihu lok udjaagar

Heil aan Hanumaan, oceaan van wijsheid en deugd. Heil Vaanar koning, verlichter van de drie werelden*.

* Fysieke-, Astrale- en Causale Wereld (Sthul, Sukshm & Kaaran); Swarg-loka (hemelrijk) Mrityu – loka (aardrijk) Patal – loka (onderwereld).

____________________________________________________________

Raam doet atulit bal dhaamaa, Anjani putra Pawan sut naamaa

U bent Raam’s afgezant, zetel voor weergaloze kracht, zoon van Anjani*, en zoon van de Wind genaamd.

* Anjani (lees Andjanie) = Fysieke moeder van Sri Hanumaan

____________________________________________________________

Mahaavier bikram badjrangie, Kumati niwaar sumati ke sangie

O grote held (mahaveer), dappere strijder, U bent even krachtig als de bliksemstraal, U verwijdert ondeugd, en bent metgezel van de deugd.

____________________________________________________________

Kanchan varan viraadj suvesaa, Kaanan kundal kunchit kesaa

Goud getint (huid) en prachtig verfraaide Kundals* aan den oren en gekrulde lokken.

* Kundal = Bepaalde type oorbellen

____________________________________________________________

Haath vadjra au dhwadjaa viraadjai, Kaandhe mundj djanevau saadjai

In Uw handen de bliksemse knots en Dharmvlag en Uw schouder is getooid met het heilige koord van moedj gras gemaakt: Djaneuw*.

* Djaneuw = Gewijde/heilige draad om de schouder rechts gedragen, tegen de linker heupen rustend.

____________________________________________________________

Shankar suwan Kesarie nandan, Tedj prataap mahaa djag vandan

U bent Shankar’s en Kesari’s zoon* en Uw roem wordt alom eerbiedigd.

* Sri Hanumaandji wordt driemaal “zoon” genoemd. Ook hier geldt de drie lichamen, zoals vaak in het Hindoeïsme terug wordt verwezen: Kesari is de fysieke -, Pavan Devta is de astrale -, en Shiv is de causale vader. De cirkel is wederom rond.

____________________________________________________________

Vidyaavaan gunie ati chaatur, Raam kaadj karibe ko aatur*

U ben de verstandigste onder de wijzen, deugdelijk en slim, altijd paraat Sri Raam’s taken te volbrengen.

* Aatur betekent ook ‘scherp’.

____________________________________________________________

Prabhu charitr sunibe ko rasiyaa, Raam Lakhan Sieta man basiyaa

Verzaligd luistert U naar het levensverhaal van de Heer. Raam, Lakshman en Sita zetelen in Uw hart. Noot: Dit kan men ook anders interpreteren: U die zetelt in de harten van Raam, Lakshman en Sita.

____________________________________________________________

Sukshm roop dhari Siyahi dikhaawaa, Vikat roop dhari Lank djaraawaa

In een kleine gedaante verscheen U voor Sita en in een gigantische gedaante heeft U Lankaa in as gelegd.

____________________________________________________________

Bhiem roop dhari asur sanghaare, Raamachandr ke kaadj sanvaare

In ontzagwekkende vorm heeft U demonen verslagen en Raamchandr’s taak voltooid.

____________________________________________________________

Laay sajievan Lakhan jiyaaye, Sri Raghubier harashi ur laaye

U hebt de Sandjievni (levenskruid) gebracht en het leven van Laksman gered. Sri Raam omhelsde U vol blijdschap tegen zijn hart.

____________________________________________________________

Raghupati kienhie bahut baraayie, Tum mam priya Bharat sam bhayie

De Heer der Raghu-dynastie heeft U ten zeerste geprezen: “U bent mijn broeder, evenals Bharat en mij zeer geliefd”.

____________________________________________________________

Sahas badan tumharo yas gaawai, As kahi Sripati kanth lagaawai

Ook de duizend-mondige slang* citeert Uw roem! Zo gezegd, omhelsde Lakshmi’s gemaal# U!

* Duizend-mondige slang = Shesh Naag (=Lakshman)
# Lakshmi’s Gemaal = Vishnu (=Raam)

____________________________________________________________

Sanakaadik Brahmaadi Muniesaa, Naarad Saarad sahit Ahiesaa

Sanak en anderen*, Rishi’s+ , Brahma, Vishu, Mahesh, Muni’s, Narada, Saraswati en de Heer der Slangen# …

* anderen = Sanatan, Sanandand en Sanat Kumaar.
+ Rishi’s = (Sapt)Rishi’s: Gautam, Bharatdwaadj, Atri, Vishwamitra, Kashyapa, Vasishta en Agastya.
# Heer der Slangen = Duizend-mondige slag = Shesh Naag (= Lakshman) 

____________________________________________________________

Yam Kuber digpaal jahaante, Kabi kobid kahi sake kahaa te

…Yam*, Kuber# en de wachters van de 4 windrichitngen, dichters en wijsgeren. Niemand kan Uw roem beschrijven.

* Yam = Dev des Doods
# Kuber = Schatrijke mensen worden vaak naar hem verwezen, Kuber is Raavan’s oudere broer, Rishi Visharva’s zoon.

____________________________________________________________

Tum upkaar Sugrievahi kienhaa, Raam milaay raadj pad dienhaa

U hebt Sugriev een grote dienst bewezen, door de vriendschap met Raam hem het koningschap gegeven.

____________________________________________________________

Tumharo mantra Vibhieshan maanaa, Lankeshwar bhaye sab djag jaanaa

Uw raadgeving werd door Vibhieshan opgevolgd en hij werd koning van Lankaa, wat alom bekend is.

____________________________________________________________

Yug sahasra yodjan par bhaanu, Lielyo taahi madhur phal djaanu

De zon, die duizenden kilometers ver is, hebt U ingeslikt, hem aanziend voor een lekkere vrucht.

____________________________________________________________

Prabhu mudrikaa meli mukh maahien, Djaldhi* laanghi gaye acharadj naahien

De ring van Raam bewaarde U in Uw mond en bent toen over de oceaan gesprongen, wat geen verbazing wekt.

* Djaldhi: Vaak wordt dit woord vrij vertaald als “snel”. Helaas is dat incorrect. Djal = Water en Dhi = Groot\Enorm\Immens. Vertalend komt het hier neer op: Immens Water = Zee, Oceaan.

____________________________________________________________

Durgam kaadj djagat ke djete, Sugam anugrah tumhare tete

Elke zware taak in deze wereld wordt door Uw zegening eenvoudig en simpel.

____________________________________________________________

Raam duaare tum rakhawaare, Hot naa aagyaa binu paisaare

U bent de wachter voor Raam’s poort en niemand komt binnen zonder Uw toestemming.

____________________________________________________________

Sab sukh lahai tumhaarie sharanaa, Tum rakshak kaahu ko daranaa

Iedereen onder Uw genade, geniet alle geluk. Met U als beschermer, waarom dan vrees gekoesterd.

____________________________________________________________

Aapan tedj samhaaro aapai, tieno lok haank te kaanpai

Uw schitterende kracht wordt door Uzelf beheerst. De drie werelden sidderen, wanneer Uw kreet weerklinkt.

____________________________________________________________

Bhoot pisaach nikat nahin aawai, Mahaavier djab naam sunaawai

Geesten en demonen kunnen niet naderen, grote held, wanneer Uw naam wordt geciteerd.

____________________________________________________________

Naasai rog hare sab pieraa, Djapat nirantar Hanumat vieraa

Ziekte verdwijnt en van alle pijn raakt men bevrijd, door recitatie van Uw naam held Hanumaan.

____________________________________________________________

Sankat tey Hanumaan chhuraawai, Man kram vachan dhyaan djo laawai

Van nood en ellende verlost Hanumaan een ieder, die in gedachte, daad en woord op Hem concentreert.

____________________________________________________________

Sab par Raam tapaswie raadjaa, Tien ke kaadj sakal tum saadjaa

Raam, de asceet / wereld verzaker, heerst over allen en toch hebt U al zijn werk in orde gebracht.

____________________________________________________________

Aur manorath djo koyie laawai, Soyie amit djiewan phal paawai

Diegene die bij U aanklopt met diepe verlangens, verkrijgt ontelbare levens de vruchten des levens in overvloed.

____________________________________________________________

Chaaron yug parataap tumhaaraa, Hai parasidh djagat udjiyaaraa

Uw praal vervult de 4 Yug’s*, Uw roem is alom gekend door de wereld.

* 4 Yug’s: Sat, Tretaa, Dwaapar & Kal Yug

____________________________________________________________

Saadhu sant ke tum rakhawaare, Asur nikandan Raam dulaare

U bent van de goeden en heiligen de beschermer, vernietiger van demonen en de lieveling van Raam.

____________________________________________________________

Asht siddhi nau nidhi ke daataa, As var dien Jaanakie Maataa

Wees de schenker van de 8 siddhi’s* (de paranormale verworvenheden) en de 9 nidhi’s# (zijn de schatten van Kuber), zo gezegend door Moeder Jaanaki+.

* Siddhi’s = De paranormale verworvenheden (Anima, Mahima, Laghima, Garima, Prapti, Prakamya, Ishitwa, Vishitwa)

# Nidhi’s = De schatten van Kuber (Hiera, Panna, Moti, Maniek, Gomed, Lahsunniya, Neelam, Poekhraadj, Moenga)

+ Jaanaki (lees Djaanki) = Sieta. Ltrl: Dochter van Janak.

____________________________________________________________

Raama rasaayana toemhare paasaa, Sadaa raho Raghupati ke daasaa

U bezit de chemie van Raam’s naam en U blijft altijd de trouwe dienaar van de Heer Raam.

____________________________________________________________

Tumhare bhadjan Raama ko paawai, Djanam djanam ke dukh bisaraawai

Door U te vereren, bereikt men Raam en wordt men bevrijd van verdriet van ontelbare levens.

____________________________________________________________

Ant kaal Raghupati pur djaayie, Djahaa djanm Hari bhakt kahaayie

En na de dood gaat men naar Raam’s konkinkrijk, waar men levenslang ’toegewijde devoot’ van Raam wordt genoemd.

____________________________________________________________

Aur devataa chitt na dharayie, Hanumat seyie sarv sukh karayie

Andere Devtaa’s behoeft men niet te vereren. Door verering van Hanumaan verkrijgt men alle zegenen.

____________________________________________________________

Sankat katai mite sab pieraa, Djo sumiray Hanumat bal bieraa

Moeilijkheden verdwijnen en alle pijn wordt weggenomen, wanneer men in gedachten de sterke held Hanumaan aanroept.

____________________________________________________________

Djai djai djai Hanumaan gosaayie, Kripaa karahu gurudev kie naayie

Victorie, victorie, victorie voor Heer Hanuman beheerser van zinnen. Ontfermt U zich over mij met Uw genade, als mijn goddelijke meester Guru-Dev.

____________________________________________________________

Djo sat baar paath kar koyie, Chhootahi bandi mahaa sukh hoyie

Wie dit 100 malen reciteert, wordt verlost van alle bindingen en wordt groot geluk deelachtig.

____________________________________________________________

Djo yah parhe Hanumaan chaliesaa, Hoye siddhi saakhie Gauriesaa

Diegene die deze Hanuman Chaliesa reciteren, verwerven de siddhi. Getuige hiervan is de Heer van Gauri*.

* Gauri = Paarvati => Gauri’s echtgenoot = Shiv

____________________________________________________________

Tulsiedaas sadaa Hari cheraa, Kiedjai naath hriday mahaa deraa

Tulsi Das, die altijd Hari’s dienaar blijft. “Almachtige, maak van mijn hart uw (t)huis”.

____________________________________________________________

Pawanatanay sankat haran mangal moerti roep 
Raam Lakhan Sietaa sahit hriday basahu Sur bhoep

Zoon van de Wind, vernietiger van verdriet, belichaming van beeld van geluk, verblijft permanent in mijn hart, tesamen met Raam, Lakshman and Sieta.

____________________________________________________________

Spread the love